Ersatzteilkatalog, Montageanleitung für die "Veritas 8014-43" (D, RUS, CZ, BG, HU)

Artikel-Nr.: 8486-HF
15,00
Preis inkl. Versand. (All inclusive Price).


 • Originalheft.
 • Musterfoto.
 • Rarität für Mechaniker!
 • Wenn beim Montieren einer zelegten Nähmaschine die in den Bildtafeln abgegebene Reihenfolge eingehalten wird, ergibt sich der günstigste Montageablauf. Beim Demontieren empfiehlt es sich, umgekehrt zu verfahren.
 • Einstell-Lehren, Montage der Stichplatte, Nadelstangenhöhe, Greifer-Einstellungen, Messer-Einstellung, Einstellung der Fadenspannung, Versenkeinrichtung etc.
 • 82 Seiten.
 • DIN A4, Quer.
 • In deutscher, russischer, tschechischer, bulgarischer und ungarischer Sprache.
 • Zahlreiche Zeichnungen.
 • Lose Seiten!
 • Es fehlt die Seite 75/76.
 • Nicht geheftet!
 • Bindung defekt!
 • Befriedigend erhalten.
 • Erhielten nur Werkstätten!

 

 • Оригинальный буклет.
 • Образец фото.
 • Редкость для механики!
 • Настройка датчиков, сборка игольной пластины, высота игольной планки, настройка крючков, установка ножей, настройка натяжения нити, опускание устройства и т. Д.
 • 82 стр.
 • А4, пейзаж.
 • На немецком, русском, чешском, болгарском и венгерском языках.
 • Многочисленные рисунки.
 • Свободные страницы!
 • Не скреплены!
 • Связывание сломано!
 • Страница 75/76 отсутствует.
 • Получено удовлетворительно.
 • Только полученные мастерские!

 

 • Originální brožura.
 • Ukázková fotografie.
 • Rarita pro mechaniky!
 • Nastavovací měřidla, montáž hrdla, výška jehlové tyče, nastavení háčku, nastavení nože, nastavení napnutí nitě, spouštěcí zařízení atd.
 • 82 stránek.
 • A4, na šířku.
 • V němčině, ruštině, češtině, bulharštině a maďarštině.
 • Četné kresby.
 • Uvolněné stránky!
 • Není sešitá!
 • Vazba přerušena!
 • Stránka 75/76 chybí.
 • Dostal uspokojivě.
 • Pouze přijaté workshopy!

 

 • Оригинална книжка.
 • Примерна снимка.
 • Рядкост за механиката!
 • Настройка на уреда, сглобяване на гърлото, височина на иглата, настройки на куката, настройка на ножа, настройка на напрежението на резбата, устройство за спускане и т.н.
 • 82 страници.
 • A4, пейзаж.
 • На немски, руски, чешки, български и унгарски език.
 • Многобройни рисунки.
 • Разхлабени страници!
 • Не се подрежда!
 • Връзка счупена!
 • Страница 75/76 липсва.
 • Получени задоволително.
 • Само получени работилници!

 

 • Eredeti füzet.
 • Mintás fotó.
 • Ritka a mechanika számára!
 • Beállítási szelvények, a toroklemez összeszerelése, a tűszár magassága, a kampóbeállítások, a kés beállítása, a menet feszességének beállítása, a süllyesztő eszköz stb.
 • 82 oldal.
 • A4, tájkép.
 • Német, orosz, cseh, bolgár és magyar nyelven.
 • Számos rajz.
 • Laza oldalak!
 • Nem tűztem!
 • A kötés megszakadt!
 • Hiányzik a 75/76. Oldal.
 • Megfelelően fogadták.
 • Csak fogadott műhelyek!
Diese Kategorie durchsuchen: Veritas