Montage- Ersatzteilkatalog für die VERITAS "8014-25, /28, /35, /38"... (D, RUS, GB, CZ, HU)

Artikel-Nr.: 8483-HF
18,00
Preis inkl. Versand. (All inclusive Price).


 • Montage- Ersatzteilkatalog für die VERITAS "8014-25, /25-2, /28, /28-2, /35, /35-2, /38, /38-2" (D, RUS, GB, CZ, HU)
 • Originalheft
 • Musterfoto
 • Rarität für Mechaniker!
 • Einstell-Lehren, Montage der Stichplatte, Nadelstangenhöhe, Greifer-Einstellungen, Messer-Einstellung, Einstellung der Fadenspannung etc.
 • 136 Seiten
 • DIN A4
 • Zahlreiche Zeichnungen.
 • In deutscher, russischer, englischer, tschechischer, ungarischer Sprache.
 • Keine losen Seiten!
 • Sehr gut erhalten.
 • Note 1
 • Erhielten nur Werkstätten!

 

 • Каталог сборочных запчастей для VERITAS "8014-25, /25-2, /28, /28-2, /35, /35-2, /38, /38-2" (D, RUS, GB, CZ, HU)
 • Oригинальный буклет
 • Oбразец фото
 • Редкость для механики!
 • Установка шаблонов, сборка игольной пластины, высота игловодителя, установка петлителя, установка ножа, установка натяжения нити и т.д.
 • 136 страниц
 • А4
 • Многочисленные рисунки.
 • На немецком, русском, английском, чешском, венгерском.
 • Никаких свободных страниц!
 • Очень хорошо сохранился.
 • Примечание 1
 • Только есть мастерские!

 

 • Assembly spare parts catalog for the VERITAS "8014-25, /25-2, /28, /28-2, /35, /35-2, /38, /38-2" (D, RUS, GB, CZ, HU)
 • Original booklet
 • Sample photo
 • Rarity for mechanics!
 • Setting gauges, assembly of the needle plate, needle bar height, looper settings, knife setting, thread tension setting, etc.
 • 136 pages
 • A4
 • Numerous drawings.
 • In German, Russian, English, Czech, Hungarian.
 • No loose pages!
 • Very well preserved.
 • Note 1
 • Only got workshops!

 

 • Katalog montážních náhradních dílů pro VERITAS "8014-25, /25-2, /28, /28-2, /35, /35-2, /38, /38-2" (D, RUS, GB, CZ, HU)
 • Originální brožurka
 • Ukázkové foto
 • Vzácnost pro mechaniky!
 • Nastavení měřidel, montáž stehové desky, výška jehelní tyče, nastavení chapače, nastavení nože, nastavení napětí nitě atd.
 • 136 stran
 • A4
 • Četné kresby.
 • V němčině, ruštině, angličtině, češtině, maďarštině.
 • Žádné volné stránky!
 • Velmi zachovalé.
 • Poznámka 1
 • Máme jen workshopy!

 

 • Összeszerelési alkatrész-katalógus a VERITAS "8014-25, /25-2, /28, /28-2, /35, /35-2, /38, /38-2" (D, RUS, GB, CZ, HU)
 • Eredeti füzet
 • Minta fotó
 • Ritkaság a szerelők számára!
 • Beállítási mérőműszerek, tűlemez összeszerelése, tűrúd magassága, hurkapálca beállításai, kés beállítása, cérnafeszesség beállítása stb.
 • 136 oldal
 • A4
 • Számos rajz.
 • Németül, oroszul, angolul, csehül, magyarul.
 • Nincsenek laza oldalak!
 • Nagyon jól megőrzött.
 • 1. megjegyzés
 • Csak workshopok vannak!
Diese Kategorie durchsuchen: Veritas